Skip to content

Conrads Statistik

Hästar uppfödda av Stall Conrads har hög startprocent och vinner mycket lopp. Dessutom är de tidiga med hög premie- och kvalprocent. Det gäller oavsett om de är uppfödda av Stall Conrads eller har vuxit upp på gården med andra ägare/uppfödare!

Hästar vare sig de är uppfödda eller inackorderade hos stall Conrads har mycket hög startprocent både som treåringar och äldre. Premieloppsstatistiken är i klass med Elithingstarna.

Vår totala startprocent är mycket höga 83,5 %.

Den i än högre grad viktiga startprocenten för treåringar är 73,6 % eller > ån 50 % bättre än rikssnittet.

Premieloppsprocenten är dryga 86,5%

Än mer anmärkningsvärt är att 20% av hästarna uppfödda på gården tjänar 400 000 kr eller mer!

Conrads Statistik

5% av våra uppfödningar blir miljonärer.

I snitt tjänar Conrads -hästarna 285 192 kr.

De goda tävlingsresultaten på egna och inackorderade tillskriver vi vår målinriktade och genomtänkta utfodring, mycket rörelse och våra kalkrika beten på Kambrocilur platån Falköping