Skip to content

Om Simmental

Den ursprungligen Schweiziska kombinerade mjölk- och köttrasen Simmental har pga sina goda egenskaper blivit en av världens i antal tre största köttraser.

Simmentals överlägsna förmåga till anpassning i olika miljöer speglas av att den är vanlig i 5 världsdelar och finns i mer än 41 miljoner exemplar. För många människor i europa och världen är Simmental en symbol för mjölk och den högkvalitativa mjölkchoklad som tillverkas i Schweiz.

Det torde vara så att förmågan att mjölka bra i kombination med en välmusklad och köttig kropp tillsammans med ett bra lynne gjort den till den ledande tunga köttrasen i många av världens köttrasprogram. Egenskapen att såväl mjölka som att växa bra gör att Simmental till skillnad från andra tunga köttraser fungerar väl som både moder- och faderras i korsningsprogram.

Om Simmental

En annan viktig egenskap som gjort att Stall Conrad valde Simmental är rasen hårda avelsurval för att få djur med lätta kalvningar och låga födelsevikter. Den tidiga könsmognaden, goda fertiliteten och mycket goda moderegenskaper talar också för rasen jämfört med många andra tunga köttraser. Det trevliga psyket gör dem lätta att arbeta med och de är dessutom genom sitt utseende, olika färg och teckning unika individer. Betydande i valet för oss på Stall Conrad har dock varit Simmentals unika förmåga, där såväl renrasiga som korsningar genom sin höga mjölkproduktion kan leverera en till två kalvar per år med högre avvänjningsvikt än någon annan ras. Vi tycker att det billigaste, enklaste och mest effektiva sättet att föda upp djur är via mjölk och/eller bete. Det måste vara bättre att vänja av kalvar som väger 400 kg och sedan slutgöda 250 kg än att vänja av 250-300 kg och slutgöda 350 till 400 kg. Det köstar helt enkelt för möe och det gillar inte vi västgötar…