Skip to content

Vår besättning

Vi började med Simmental år 2001-2002. Målet för oss är att bygga upp en genetiskt bra besättning.

Eftersom gården och köttproduktionen bedrivs ekologiskt utgörs foderstaten i princip enbart av grovfoder, så djur som växer bra hos oss måste kunna leva på ensilage. Vi satsar och har målsättningen att ha tjurar som tillhör de ledande i Sverige avseende BLUP kombinerat med goda kalvningsegenskaper och bra lynne. Med andra ord vill vi producera djur som kräver lite arbete och som fungerar väl i såväl i stora besättningar som hos deltids- och månskensbönder.

Den senare kategorin tillhör vi själva…

Moderdjuren i besättningen kommer främst från köp av djur från Änga, Tockarp och nedlagda Boogård. Vi har idag ca 20 kor och vi avser hålla en hög selektionsintensitet samt rekrytering av förhoppningsvis genetiskt ständigt bättre ungdjur. Detta tillsammans med att använda tjurar av högsta klass borgar för snabba avelsframsteg och ständigt bättre djur. Vi har efter två säsonger pensionerat topptjuren Dimitrej av Dybeck T-tal 114 och BLUP 108 som är fader till semintjuren Foke av Esered BLUP 112 och morfar till semintjuren Hugin av Esered T-tal 116. För att inledningsvis hyra har vi nu köpt topptjuren Ferrari av Dybeck T-tal 115, Blup 131. From 2008 har vi också satsat på en egen tjur efter Hedetofta United. Tjuren heter Conrads Lindy Lane vägde 758 kg som åring och har ett av Sveiges bättre BLUP 132

Självklart är vi ekologiska med i KRAV och KAP.

Vår besättning