Skip to content

Hästuppfödning stall Conrads

Hästarna ägda och uppfödda av familjen Conradsson har stuteriprefixet Conrad i sina namn, om de ej döpts om av sina nya ägare eller vi deläger stoet tillsammans med andra ägare.

Namnet kommer sig av att bröderna Conradssons farfar defacto hette Conrad och tillika var en hängiven uppfödare av hästar i form av Ardenner.

Hästar och hästuppfödning har med ett kortare avbrott under mitten av 60-talet alltid funnits på Hälsingsgården.

Travhästuppfödningen startade 1990 med ett fölsto. Sedan har uppfödningen pendlat mellan 2 -5 fölston. Eftersom vi med tur och förhoppningsvis viss skicklighet alltid haft bra dräktighet och fölresultat, så har vi med de som är inackorderade på gården oftast 25-30 åringar på gården varav cirka hälften brukar vara till salu.

Hästuppfödning stall Conrads

Vi har haft några framgångssagor i vår uppfödning, den mest kända torde vara Conrads Rödluva med 11 miljoner på kontot. Men utöver det är vi synnerligen tillfreds med våra uppfödningars höga startprocent i allmänhet och höga startprocent som treåringar i synnerhet.